Hard-Core-DX.com: Harry Forsblom, silent key

Harry Forsblom, silent key

Thursday, January 05 2017Requiescat in pace

Alamme monet olla jo siinà iÃssÃ, jossa viimeistÃÃn alkaa selventyÃ
ettei ihmisen aika ole rajaton.

JTS


- - -
On 4.1.2017 14:55, Pasi RintamÃki wrote:

Tietoomme on saatettu, ettà Harry Forsblom (HF) on poistunut
keskuudestamme joulukuun alussa. HÃn oli syntynyt 1943. HF oli
jÃsenenÃmme ensin 60-luvun alussa ja uudelleen 1982 alkaen. HÃnet
tunnettiin myÃs kirjailijana ja sanomalehtimiehenà (HS). Harryn
DX-laitteistoa ja muuta tarveaineistoa on tulossa Liiton haltuun.

t. PRI, SDXL


0 commentshttp://www.hard-core-dx.com/article.php?story=20170105071503907