Hard-Core-DX.com: �tf-8?q?Alkukesän FM-kelit

�tf-8?q?Alkukesän FM-kelit

Monday, July 17 2017


JMN esittÃÃ (hyvÃssÃ) blogissaan 30.6.2017 âlokanneensaâ touko-kesÃkuussa yli 400 FM-asemaa. Kelit ovat siis olleet melkoiset!

 

AlkukesÃn poikkeuksellisista Es-keleistà olisi mielenkiintoista saada joskus kunnon esitys esim. lehteemme. Miksi kelit olivat niin hyvÃt kuin ne olivat? TÃssà pieni âapuâ pÃivÃltà 27.6.2017, jolta tuli tehtyà taajuusvÃliltà 87,4 - 93,4 MHz parin tunnin ja 265 GB:n file hieman yli 6 MHz:n kaistaleveydellà â ja tutkittua, kuinka paljon asemia yleensÃkin ko. nauhoituksista voisi kuulla. Nyt on identifioitu yli 120 asemaa eri taajuuksilta (siis ei eri asemia) aikana 0830-1038 UTC. Ja keli vielà jatkui hyvÃnÃ, kun kiintolevy tuli tÃyteen â

 

Jos oletamme, ettà koko 20 MHz:n FM-alue olisi saatu tallennetuksi, kovin karkea arvio noin parin tunnin aikana kuulluista ja mahdollisesti tunnistettavista Es-asemista olisi 3 x 120 = 360. Jos otamme lisÃksi epÃvarmuustekijÃksi sen, ettà kaikkia en ole saanut tunnistetuksi ja ettà paremmalla antennilla ja sijaintipaikalla asemia muutoinkin olisi kuulunut enemmÃn, voisimme ehkà kÃyttÃà vielà max. korjauskerrointa 1,3 - 1,5 eli 1,3/1,5 x 360 = 480 - 540 asemaa. Ehkà arvio on ylÃkanttiin, mutta melkoinen mÃÃrà parin tunnin ajalta, kieltÃmÃttÃ.

 

Mikà sitten olisi ero ko. taajuusvÃlin âluomukuuntelullaâ ja ânauhojen hÃylÃÃmisellÃâ kuuntelusession jÃlkeen. TÃssÃkin olisi tyydyttÃvà melko karkeisiin yleistyksiin, luomukuuntelulla yksi taajuus kerrallaan 20 MHz:n kaistalla ehkà voisi parissa tunnissa pÃÃstà enimmillÃÃn 40-50 asemaan â ero siis vÃhintÃÃnkin kymmenkertainen jos ei sitten enemmÃnkin. Eli luomukuuntelun tehokkuusluvuksi voisimme tulkita alle 10 %. Mutta hauskaa toki sekin on â

 

73 de SDXL1398/OH5MD, Ilkka M.

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________
DX mailing list
DX@hard-core-dx.com
http://montreal.kotalampi.com/mailman/listinfo/dx

0 commentshttp://www.hard-core-dx.com/article.php?story=20170717121503634