Mikä on näiden sivujen tarkoitus?

Brittein saarten satojen radioasemien kuuntelusta on tullut erittäin suosittua suomalaisten DX-kuuntelijoiden keskuudessa viimeisten 20 vuoden aikana. Tampereen DX-Kuuntelijat ry on ollut alalla monessa suhteessa edelläkävijä. Tämän sivukokoelman tarkoitus on antaa DX-kuuntelijoille Brittein saarten radioasemista tarpeellista tietoa, jota ei välttämättä löydy muualta, kuten esimerkiksi World Radio TV Handbookista (WRTH) tai DX-lehdistä. Tällaisia ovat mm. asemien nimien ja omistuksen muutokset sekä tilapäisten ja ns. Restricted Service Licence (RSL) -asemien lähetysajat ja taajuudet.

stok1575.jpg (19225 bytes)

Viimeksimainitut radioasemat saattavat toimia vain muutaman päivän urheilutapahtumien tai kansanjuhlien yhteydessä lähettäen erittäin alhaisella teholla, joka on tavallisimmin 1 Watti. Eräät näistä asemista toimivat maantieteellisesti hyvin rajatuilla alueilla, kuten sairaaloissa tai lentokentillä. Silti näitä asemia on onnistuttu kuulemaan UKIssa.

Näiltä sivuilta sekä linkkikokoelmasta löytyvät uusimmat tiedot niin Britannian kuin Irlannin radioasemista. Kannattaa siis seurata säännöllisesti näitä sivuja, ja viimeistään ennen DX-peditionille lähtöä.

Manselaisten kiinnostus britteihin johtuu ehkä osin sattumastakin. Tampereen kaupunki nimittäin omistaa Ihalan retkeilyalueen Uudenkaupungin edustalla Selkämerellä sijaitsevassa Lepäisten saaressa. DX-kuuntelijoiden ensimmäinen kuunteluretki eli pedition Uuteenkaupunkiin, lyhyemmin Ukiin tehtiin keväällä 1989. Vuoden 1999 loppuun mennessä Uuteenkaupunkiin on tehty 67 kuunteluretkeä.

Mikä vetää DX-kuuntelijoita Uuteenkaupunkiin? Vastaus: brittiläiset radioasemat. Jo ensimmäisellä UKI-retkellä huomattiin brittiläisten radioasemien ällistyttävän hyvä kuuluvuus Ihalassa. Monet radioasemat, jotka sisämaassa ja etenkin Itä- ja Pohjois-Suomessa ovat lähes mahdottomia, kuuluvat Uudessakaupungissa kuin tyhjää.

Tyhjentävää selitystä brittien hyvälle kuuluvuudelle tässä Selkämeren saaressa ei ole lopullisesti saatu, mutta paikan läntinen ja merellinen sijainti selittänevät yhtä ja toista. Vain Ahvenanmaalla pääsee Suomessa lännemmäksi kuin Ihalassa.

Antenninrakennukseen perehtyneet DX-kuuntelijat ja radioamatöörit tietävät myös, että veden ja erityisesti meriveden äärellä sijaitsevat radioasemat kuuluvat kauas ja hyvin. Tämä selittää miksi erilaisilla saarilla ja vesistöjen rannoilla, soilla sekä laivoissa toimivat keski- ja lyhytaaltoradioasemat ovat usein helpommin kuultavissa hyvinkin kaukana sijaintipaikastaan kuin sisämaassa ja kuivilla alueilla sijaitsevat asemat.

uki65ant.jpg (47219 bytes)

On arveltu, että sama ilmiö toimii myös toisin päin käytettäessä vastaanottopäässä keskiaalloilla ns. longwire- tai Beverage-antenneja, jollaisia Ihalassa on usein ollut käytössä. Läntinen sijainti, hyvä maaperäjohtavuus sekä merivesi todennäköisesti saavat aikaan brittiläisten radioasemien hyvän kuuluvuuden Uudessakaupungissa (kuvassa UKI65 ja UKI66:n antennit, T1 ja T2).

Kuluneiden 10 vuoden aikana UKIssa on kuultu lähes kaikki Brittein saarten keskiaaltoradioasemat. Uusia asemia kuitenkin perustetaan koko ajan ja varsinkin RSL-asemat ovat tuoneet uutta hohtoa brittikuunteluun.

Kangasalla 30.7.1999 Jorma Mäntylä