Välkommen till

Distance on-line

Web-versionen av Sveriges ledande MV-tipstidning.

Distance utges av Umeå Kortvågsklubb och utkommer med ca 16 utgåvor per år. Ur innehållet kan nämnas: mellanvågs-tips med rikliga kommentarer, kortvågs-tips, QSL-spalt, info-spalter och då och då även FM-tips och små artiklar. Web-versionen av Distance innehåller delar av den tryckta publikationen; företrädesvis tipsspalter och nyhetsspalter.

Din web-läsare klarar inte ramar, men
Klicka här så kommer du till innehållsidan ändå

Umeå Kortvågsklubb, Box 117, SE-901 03 Umeå, Sweden

Synpunkter och kommentarer mottages tacksamt av web-master: Lars Bygdén
Web-platsen senast uppdaterad: 1999-07-15