Välkommen till

Distance-on-line

Web-versionen av Sveriges ledande tipstidning för Mellanvågs-DX:are.

Distance utges av Umeå Kortvågsklubb och utkommer med ca 16 utgåvor per år. Ur innehållet kan nämnas: mellanvågs-tips med rikliga kommentarer, kortvågs-tips, QSL-spalt, info-spalter och då och då även FM-tips och små artiklar. Web-versionen av Distance innehåller delar av den tryckta publikationen; företrädesvis tipsspalter och nyhetsspalter.

Umeå Kortvågsklubb, c/o L Bygdén, Tomterna 23, SE-918 31 Sävar, Sweden

Synpunkter och kommentarer mottages tacksamt av web-master: Lars Bygdén

Distance is a - partner

Web-platsen senast uppdaterad: 2008-02-07