Antennas
Probably the best DX site in the world
 DX news
The Phasing Game:
Hvordan bli kvitt Ekleste Støyen

By Bjarne Mjelde
DX News, Norway, January 1999

Jeg har en del musikk liggende på PC’en – noen ganger bidrar det til pussige assosiasjoner og dermed ditto overskrifter. Van Morrison synger om The Healing Game, men han assosierte sikkert ikke om antennefasere. Men altså: The Phasing Game.
Fase og motfase. De fleste har vel et begrep om at disse begrepene inkluderer teorier om gjensidig forsterkning av bølger, og det motsatte, nemlig opphevelse/demping. Hvem har ikke villet fjerne den gjenstridige QRM’en, eller TV’en som hele tiden lager forstyrrelser for DX-ingen? Finnes det slike vidunderbokser?

Fasing av signaler for å fjerne støy har ikke vært noen enkel sak blant oss som er amatører på radiomarkedet. En del spede forsøk har vært gjort, bl.a. introduserte JPS sin ANC-4 for noen år siden, som skulle fjerne lokal støy, dvs. nettstøy, støy fra TV’er, PC’er osv. Amerikanerne (særlig) har eksperimentert en del på dette, men apparatene har typisk vært kompliserte å betjene.
Da MFJ Enterprises Inc. introduserte sin MFJ-1026/1025 i 1997 ble det plutselig både enkelt og billig å fjerne støy, og i tillegg kunne man ta med radiostasjoner i støybegrepet! MFJ-1026 er antennefaser pluss aktiv vertikal antenne, 1025 er en ren faser. Den kan dempe, og den kan forsterke. Og ikke minst: Den kan styre retningsvirkningen av de antennene som er tilkoblet; selv rundstrålende antenner (vertikale aktive antenner som DX-One Pro) kan gis retningsvirkning. Jeg kjøpte MFJ-1025 høsten 1997, men har pga mangel på flere enn én antenne ikke prøvd den ut særlig mye. I det siste har jeg fått testet den mer nøye, og våger meg med noen konklusjoner.

Antennefaseren krever to antenner. Begge antennene må "høre" det signalet som skal dempes. Man kan for så vidt velge rimelig fritt – longwires, verikale antenner, dipoler, loop’er – alle kan brukes, også i forhold til hverandre. Jeg skal ikke gå nærmere inn på hvordan man betjener faseren, men i hovedsak brukes tre kontroller – to antennekontrollere og en fasekontroller. I tillegg kan man velge med én bryter om man ønsker demping eller forsterking. Forsøkene mine har vært gjort med en 100m longwire mot 360° og en 250m mot 270°. Antennene starter i samme punkt og deler jording (men har egne baluner), slik at de langt fra er optimale mht. å fjerne gjensidig påvirkning. De viser seg likevel å ha sterkt forskjellig retningsvirkning.

Hva så med livets harde realiteter? I ekspedisjons-rapporten fra KONG3 nevnte jeg så vidt noen resultater fra noen tester med faseren. Det var for så vidt oppmuntrende, men jeg hadde problemer med å dempe stasjoner hvor mesteparten av signalet er "skywave", dvs langt unna, i motsetning til nærtliggende stasjoner hvor signalet i hovedsak er "groundwave". Her var resultatene meget oppmuntrende.
Den oppmerksomme leser har sikkert registrert at jeg har en 200 kW nabo på 100 kHz. Den har en felteffekt på ca 4 volt her jeg bor, det er tilstrekkelig til at en mottaker skal ha en skikkelig bra "front end" for å overleve hvis man stiller den på akkurat den frekvensen. Den lager et aldeles vanvittig bråk på mellombølgen hvis man ikke har diverse filtre for hånden. Selv med slike filtre er noen frekvenser umulige å DX-e på, for eksempel området 550-580. Også rundt 1000 kHz er det mye støy. Med antennefaseren innkoblet forsvant støyen helt, og jeg fikk rene frekvenser. I Kongsfjord klarte jeg å dempe den med ca 75 dB, det er like stor demping som sperrefilteret mitt. Her er noen flere eksempler:

Stasjon Avstand (km) Signal før fasing Signal etter fasing
NRK Nordland 675 900 S9+20 S7
Radio Vilnius 666 1700 >S9+20 S7-8
Murmansk 657 250 S9+35 S9+10
St. Petersburg 1494 1150 S8 S5-7
Danmark 1062 2000 S9+10 <S9

Generelt ser vi at dempingen reduseres med økende avstand til stasjonen, og med økende frekvens. Men også antennenes plassering i forhold til signalet har mye å si. Men hva så med DX? Kan man, som reklamen sier, styre antennenes retningsgrad? 19. Desember slo det endelig til med bra NA-conds her, og følgende tester ble gjort:
580 CKY veldig sterk. Fasing førte retningsvirkningen mot østlige NA og interessant c&w stasjon kom opp på siden av CKY, dessverre uten id.
620 CKCK og CKCM hørtes med omtrent like styrker. Med fasekontrollen kunne jeg velge om jeg ville ha CKCK alene, CKCM alene eller begge! Rått!
630 CHED og Vigra omtrent jevnsterk, fasing fjernet Vigra helt.
1530 KFBK og WSAI, sistnevnte gikk uansett men fasing fjernet KFBK og ga WSAI perfekt hørbarhet.

Her er det viktig å huske på at virkningen blir mindre jo mindre gradavstand det er mellom stasjonene i forhold til mottakerstedet. I testene ovenfor var det en avstand mellom stasjonene på 30-40°.
Men man får ikke alltid i pose og sekk. Hvis man bruker den primært for å fjerne lokal støy (el, PC, TV etc), blir det praktisk vanskelig å bruke den til å forsterke ønskede signaler. Og motsatt: Ønsker man å fase antenner for å forsterke signaler, er det best at antennene er så langt unna lokale støykilder som mulig.

Dessverre er faseren i sin opprinnelige form ubrukelig for mellombølge-dxeren. Tross påstander om at den kan gå ned i VLF-området, viser det seg at MFJ har satt inn et highpass-filter under 160-metersbåndet. Dermed dempes alle signaler under dette, mer jo lenger ned man går. 8 dB (nesten 3 S-enheter) ved 1600 kHz, hele 27 dB ved 530 kHz. Dette må fjernes, og det er heldigvis enkelt, man går inn på kretskortet og kutter et par motstander og lignende og skifter ut et par kondensatorer. Det gjør susen. En annen sak er at man noen ganger ikke klarer å få til 180 graders fasing av antennene. MFJ foreslår da at man bytter plass på antennene.

En mer elegant løsning er å montere en bryter (en dobbeltpolet på-på passer bra) som skifter antenneposisjonen elektrisk.
Den amerikanske DX-eren Mark Connelly har laget beskrivelser på ovennevnte modifikasjoner, og han er vel også den som gjennom sin kunnskap om emnet har introdusert antennefasing blant DX-ere på mer generelt grunnlag. Beskrivelser skal være tilgjengelige på nettet (bl.a. Hard-Core-DX.com så vidt jeg vet). I alle fall har jeg papirkopier som kan sendes til interesserte. Selv jeg var i stand til å gjøre endringene uten å ødelegge boksen.

MFJ-1026 koster rundt USD 120 når man bestiller den fra USA. Regn med ca USD 15 i frakt i tillegg. MFJ-1025 er 10-15 dollar billigere, og den som ikke mener det er aktuelt med en slik aktiv antenne, kan like gjerne kjøpe 1025.
Komponentene som skal fjernes/skiftes er dessuten lettere tilgjengelige på denne. En litt interessant sak med MFJ er at de ikke har den vanlige reservasjonen om at garantien ikke gjelder hvis man har prøvd seg på egenhånd. Tvert imot står det i min bruksanvisning at "This warranty is not void for owners who attempt to repair defective units"! De fleste av MFJ sine kunder har kanskje brukbar peiling på hva de driver med. Det slår da positivt ut for oss andre også. Legg gjerne inn noen timer med trening før betjeningen av kontrollene "sitter i fingrene". Jeg opplevde læringskurven som relativt bratt.

Intet negativt? For så vidt jo, men det avhenger av ståsted. Når signalnivået er meget lavt, som det gjerne er på høst- og vinterdager her nord, viser det seg at boksen lager sin egen støy. Mest framtredende er det på antenneinngangen til sekundærantennen. Under spesielle forhold vil støyen oppfattes som sjenerende. Under normale forhold med normale signalstyrker vil man neppe merke støyen.

Oppsummert: De fleste av leserne har sterke mellombølge-signaler som forstyrrer DX. Disse kan reduseres for å slippe gjennom andre stasjoner, vel og merke hvis de kommer fra andre retninger. Ønskede stasjoner kan gis en forsterkning, og man kan styre retningsvirkningen av sine antenner. Eller man kan fase ut lokal støy. The Healing Game for DX-ers.

Front page
DX News
Logs
Andes DX
Antennas
DX Lab
In Print
Web Stories

 Archives
Web Archive
Mail Archive

 Search
Search all HCDX
mail since 1995

 About us
About us
Write to us

Copyrights
FAQ
HCDX mail list


antennX  Cebik  FM antennas  Werner's links  Antenna Elmer  Coax basics  DX-Tools.com